Projektinjohto

Rakennushankkeen projektinjohto

Projektinjohtaja johtaa ja delegoi sekä varmistaa mm. suunnittelun ja valvonnan riittävyyden ja laadun


ABCDE Consulting Oy hoitaa sekä uudisrakennus- että korjaushankkeiden projektinjohdon asiakkaan etua ajatellen. Viemme projektit läpi laadukkaasti Helsingissä ja muualla Etelä-Suomen alueella.


Hallitsemme niin pienten kuin laajojen hankkeiden rakennuttamisen käynnistymisestä valmiiksi toteutukseksi asti. Valvomme hankkeen aikatauluja, budjettia, suunnittelun etenemistä sekä laatua projektin kaikissa vaiheissa.

Yleinen hankkeen johtaminen ja tuotannon hallinta

 • Aikataulunhallinta
 • Kustannusten hallinta ja raportointi
 • Laadunhallinta


Suunnittelu

 • Laadukkaiden suunnittelijoiden löytäminen
 • Suunnittelusopimuksien laadinnat
 • Suunnittelun laadun ja riittävyyden varmistaminen
 • Suunnittelun oikea-aikaisuuden varmistaminen


Urakoitsijat

 • Laadukkaiden urakoitsijoiden löytäminen
 • Urakkasopimusten laadinta
 • Urakoitsijoiden hankittaviksi kuuluvien materiaalien hallinta
 • Urakoitsijoiden maksuerien kuittaukset

Rakentamisen valvonta ja valvontadokumentaatiot

 • Riittävän valvonnan varmistaminen
 • Valvonnan katettava myös LVI- ja sähkötyöt
 • Valvontadokumentaation kerääminen tilaajalle
 • Valvonnan oikea-aikaisuuden varmistaminen


Vastaavat työnjohtajat ja sähkötarkastukset

 • Rakennusluvan saaneissa kohteissa oltava vastaava työnjohtaja
 • Rakennusluvassa määritellään, tarvitaanko KVV- ja IV-työnjohtajia
 • Vastaavien työnjohtajien tehtävien ja dokumentointien valvonta
 • Sähkötarkastuksien ja dokumentoinnin valvonta


Rakennusmateriaalit

 • Materiaalien valinnat
 • Materiaalien sertifikaattivaatimukset
 • Tärkeimpien materiaalien dokumenttien kerääminen tilaajalle
 • Hankittavat materiaalimäärät
 • Materiaalien hankinnat


Yhteistoiminta hankkeen osapuolien kanssa

 • Hankkeen osapuolien käyttäminen hankkeen tarpeiden mukaan
 • Tilaajan tarpeet ja vaatimukset hankkeen pohjaksi
 • Suunnittelijoilta tarvittavat suunnitelmat oikea-aikaisina
 • Tarvittavien urakoitsijoiden työsuoritteet aikataulun mukaisesti
 • Yhteistoiminta rakennusvalvonnan kanssa
 • Luovutusdokumentaation kerääminen hallitusti


Tee se itse -rakentajalle ammatillista apua

Asunnon pienet remontit turvallisesti maaliin

 • Keittiöremontit, kylpyhuoneremontit ja muut
 • Asiantuntevat ohjeet
 • Oikeat materiaalivalinnat
 • Työn tekemisen opastusta

Laadun varmistaminen työn edetessä

 • Keskeisimmät testit laadun suhteen
 • Riittävän kuivat rakenteet varmistettuina
 • Testitulokset rakentajalle dokumentoituina

Omakoti- ja mökkirakentajalle käytännön apua

 • Hankkeen läpivienti hallitusti
 • Viranomaisyhteistyö
 • Suunnitelmat osaavilta tekijöiltä
 • Vastuullisia urakoitsijoita avuksi
 • Kustannustietoutta
 • Rakentamisen olosuhteiden hallintaa
 • Oikea-aikaiset materiaalivirrat
Kysy lisää projektinjohdon palveluista!